SCHEDULE

Youth

Mon
Youth Gi Jiu-Jitsu

5pm

Teen Gi Jiu-Jitsu

7pm

TUE
Youth Wrestling

4pm​

Youth No-Gi Jiu-Jitsu

5pm

Wrestling

7pm

WED
Youth Gi Jiu-Jitsu

5pm

Teen Gi Jiu-Jitsu

7pm

THU
Youth Wrestling

4pm​

Youth No-Gi Jiu-Jitsu

5pm

FRI
Youth Competition Jiu-Jitsu

5pm

Adults

Mon
Mixed Levels Jiu-Jitsu

7am

Mixed Levels Jiu-Jitsu​

10am​

Mixed Levels Jiu-Jitsu

6pm

TUE
Mixed Levels No Gi Jiu-Jitsu

7am

Mixed Levels Jiu-Jitsu​

10am​

Mixed Levels No Gi Jiu-Jitsu

6pm

Mixed Levels Wrestling​

7pm

WED
Mixed Levels Jiu-Jitsu

7am

Mixed Levels Jiu-Jitsu​

10am​

Mixed Levels Jiu-Jitsu

6pm

THU
Mixed Levels No Gi Jiu-Jitsu

7am

Mixed Levels No Gi Jiu-Jitsu

10am​

Mixed Levels No Gi Jiu-Jitsu

6pm

Mixed Levels Ladies
Night Jiu-Jitsu

7pm

FRI
Jiu-Jitsu

7am

Mixed Levels Jiu-Jitsu

8am

Mixed Levels Jiu-Jitsu​

10am​

Mixed Levels Jiu-Jitsu

6pm

SAT
Open Mat

9am